Brawurowo zaliczone badanie FIGR

Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn marki Wetrok z certyfikatem FIGR

10.03.2015

Aby zdobyć ugruntowaną wiedzę na temat wydajności czyszczenia różnych ściereczek do wycierania kurzu, firma Wetrok poddała jednorazowe ściereczki do usuwania kurzu Masslinn (2000, żółte, Hospital, pomarańczowe) oraz ściereczkę do usuwania kurzu Microsol wielokrotnego użycia surowemu badaniu porównawczemu przeprowadzonemu przez neutralny instytut FIGR — Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management w Metzingen (D).

W badaniach laboratoryjnych wszystkie ściereczki w obu kategoriach — wydajność czyszczenia i ergonomia wycierania — uzyskały doskonałe wyniki. Uzupełniająca próba praktyczna udowodniła jednoznacznie: Największą redukcję drobnoustrojów uzyskuje się, poprzedzając wycieranie na mokro wytarciem kurzu ściereczkami do usuwania kurzu Masslinn marki Wetrok.

Na podstawie doskonałych wyników badań porównawczych instytut FIGR przyznał ściereczkom do usuwania kurzu Masslinn marki Wetrok oraz ściereczce do usuwania kurzu Microsol marki Wetrok certyfikat «FIGR geprüft» (przebadane przez FIGR): «Jak potwierdziły wyniki prób, przetestowane ściereczki do usuwania kurzu marki Wetrok są bardzo zalecane do wycierania kurzu.*»

* Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn
FIGR certificate