Firma Wetrok zdobywa dodatkowy certyfikat ISO

31.10.2017

Intensywny trzydniowy audyt certyfikacyjny wykazał, że firma Wetrok spełniła wszystkie wymogi normy ISO 9001:2015 (system zarządzania jakością) i ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskiem). Certyfikacja według obu tych norm ISO jest wiodącym na świecie systemem certyfikacji w zakresie zarządzania jakością.

Wetrok również w przyszłości będzie oferować jakość, którą gwarantuje dziś. I to bez obciążania środowiska naturalnego. W tym celu opracowaliśmy system zarządzania jakością i środowiskiem.

Korzyści wynikające z systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015: Wczesna identyfikacja potencjalnych źródeł błędów oraz krytycznych procesów. Szybsza, bardziej zrównoważona i efektywna obsługa klienta.

Korzyści wynikające z systemu zarządzania środowiskiem według ISO 14001:2015: Firma Wetrok stawia przed sobą cele dotyczące polityki środowiskowej (redukcja ilości odpadów, mniejsze zużycie zasobów naturalnych itd.) i regularnie sprawdza ich realizację. Nasi klienci współpracują z firmą, która wnosi swój wkład w ochronę środowiska i zrównoważony łańcuch wartości.


SQS ISO 9001-14001 Certificate
IQ-NET 9001-14001 Certificate