Rozporządzenie CLP/GHS: Zmiany w firmie Wetrok

Produkty chemiczne będą w przyszłości oznakowane jednolicie na całym świecie

13.01.2015

Wszystkie niebezpieczne produkty chemiczne można rozpoznać po tym, że są oznakowane odpowiednimi piktogramami sygnalizującymi niebezpieczeństwo. Aby symbole niebezpieczeństwa były rozpoznawalne i zrozumiałe dla każdego, zostały one ujednolicone na całym świecie. Ten globalny zharmonizowany system — w skrócie GHS — wchodzi w życie od 1 czerwca 2015 roku. Nowe, globalnie ujednolicone symbole niebezpieczeństwa, które są przedstawione w kolorze czarnym na białym tle i ujęte w czerwoną ramkę, wskazują na konkretne niebezpieczeństwa.

W konsekwencji tych zmian pomarańczowe symbole według europejskiej dyrektywy w sprawie preparatów zostaną zastąpione przez nowe symbole niebezpieczeństwa. W przypadku produktów wytworzonych przed 1 czerwca 2015 roku nadal obowiązuje stare oznakowanie — przewidziano tutaj okres przejściowy do 31 maja 2017 roku.

Od 1 czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki firmy Wetrok będą zgodne z rozporządzeniem GHS. Zostaną one udostępnione klientom na stronie internetowej i dostarczone wraz z pierwszą dostawą nowo oznakowanych produktów.

Więcej informacji na temat dostosowania do GHS można znaleźć na stronie internetowej kampanii BAG lub na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ:

Strona internetowa kampanii Cheminfo
UNECE
Karty charakterystyki