Thomas Kyburz nowym CEO Grupy Wetrok

05.02.2016

Od 1 lutego 2016 Thomas Kyburz obejmuje stanowisko CEO Grupy Wetrok. Mario Hochstrasser, dotychczasowy CEO, przechodzi do rady nadzorczej.

Thomas Kyburz rozpoczął pracę w Grupie Wetrok 1 kwietnia 2004 i od tego czasu pełnił w przedsiębiorstwie różne funkcje. Pod jego kierownictwem firma Wetrok Schweiz (Szwajcaria) osiągnęła silną pozycję rynkową. Od 2010 roku Thomas Kyburz jest członkiem dyrekcji i kieruje obszarem Marketing i rozwój produktu. Dobrze zna zarówno samą firmę, jak i jej klientów oraz cały rynek. Jego przełomowe pomysły istotnie przyczyniły się do wzmocnienia pozycji rynkowej i rozwoju innowacyjności Grupy Wetrok. Thomas Kyburz o swoim nowym zadaniu: «Znakomicie zmotywowany zespół pracowników firmy Wetrok również w przyszłości będzie osiągał sukcesy.»