Ukierunkowane zarządzanie i odpowiedzialność

Realizujemy strategię wzrostu poprzez jakość. Siłami napędowymi są konsekwentne skupienie na potrzebach klienta, elastyczność na rynku oraz nieustanna innowacyjność.

Kadra zarządzająca

Thomas Kyburz
Chief Executive Officer

André Stucker
Chief Financial Officer

Gerhard Sandmeier
Head of Supply Chain Management

Thomas Kyburz (ad interim)
Head of Sales Switzerland

Priska Hartmann
Head of Human Resources

Gert Kraft
General Manager Partner Business

Kierownictwo organizacji rynku

Marcel Sieber 
Dyrektor Zarządzający Wetrok, Szwajcaria

Jens Pfaff
Dyrektor Zarządzający Wetrok, Niemcy

Christoph Truls
Dyrektor Zarządzający Wetrok, Austria

Peter Enström
Dyrektor Zarządzający Wetrok, Szwecja

Roman Roszewski
Dyrektor Zarządzający Wetrok, Polska