Elfspray

15.300

Emulsja w spray'u. Na bazie wosku. Zawiera rozpuszczalniki. Lekko alkaliczny.

Emulsja w spray'u
Na bazie wosku. Zawiera rozpuszczalniki. Lekko alkaliczny.

Zakres zastosowania
Do czyszczenia i pielęgnacji zmywalnych wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, asfalt, linoleum, kauczuk itd.).

Wskazówki
Przed użyciem przeczytać kartę produktu i kartę charakterystyki. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niewłaściwego stosowania.