Mepol H

17.120

Zawiesina samonabłyszczająca. Wysoki połysk. Tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą / konserwacyjną, którą można polerować. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej. Na bazie polimeru / wosku.

Zakres zastosowania
Do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.). Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.

Wskazówki
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Wetrok Porosol. Przed użyciem przeczytać kartę produktu i kartę charakterystyki. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niewłaściwego stosowania.