Vi har fackkompetens och engagemang och hjälper er gärna

Kompetent rådgivning baserad på know-how och förståelse för kundens ärende. Vi och våra auktoriserade partners hjälper er att optimera förloppet – före, under och efter rengöringen.

Ni kan träffa er personliga kontaktperson eller auktoriserade företrädare för Wetrok för att diskutera era behov när det gäller rengöring. Det bästa är om mötet kan äga rum där tjänsten behövs och ska utföras – hos er.