Målinriktat ledarskap med ansvar

Vår strategi för tillväxt är baserad på kvalitetstänkande. Konsekvent kundorientering, marknadsanpassad flexibilitet och kontinuerlig innovation är våra drivkrafter.

Ledningen

Thomas Kyburz
Verkställande direktör

André Stucker
Ekonomichef

Gerhard Sandmeier
Chef för inköp och logistik (SCM)

Marcel Sieber
Försäljningschef Schweiz

Priska Hartmann
HR-chef

Nick Townsend
Verkställande direktör Partner Business

Ledning för marknadsorganisationen

Marcel Sieber
Verkställande direktör i Schweiz

Jens Pfaff
Verkställande direktör i Tyskland

Christoph Truls
Verkställande direktör i Österrike

Peter Enström
Verkställande direktör i Sverige

Roman Roszewski
Verkställande direktör i Polen