Wetrok: för serviceföretag, industrin, företagare

Våra omfattande kunskaper i rengöring säkerställer att er rengöringspersonal kommer att kunna utföra sitt arbete med lämpliga metoder, maskiner och produkter. Vi ger individuella råd på ett kompetent sätt.

Professionell rengöring av kontorsbyggnader, industribyggnader, affärslokaler, utställningshallar och övriga lokaler är en investering för att värdesäkra fast egendom och förstärka företagets bild utåt. Ett välskött företag ger ett gott intryck och stärker företagets konkurrenskraft. En ren och sund arbetsmiljö ökar personalens motivation och minskar dessutom frånvaron.

Välutbildade och samspelta rengöringsteam som använder rätt rengöringsmetoder med lämpliga maskiner och produkter är de viktigaste förutsättningarna för en ekonomisk rengöringslösning.

Wetrok ser till att ni får goda råd och god betjäning på alla plan. Våra rengöringsexperter utvecklar tillsammans med er rengöringskoncept som skräddarsys för att passa företagets och platsens förutsättningar så exakt som möjligt. Och bäst av allt: hos oss kan ni köpa allt vad ni behöver för professionell rengöring, från rengöringsdukar till högpresterande skursugmaskiner. Vi finns där för er när ni behöver oss.